Θεραπεία και αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων

Αντιμετωπίζονται όλα τα κατάγματα

Εκτελούνται ολικές αρθροπλαστικές ισχίων